1

بنزالکونیوم کلراید - خرید بنزالکونیوم کلراید برای ضدعفونی کننده |شرکت بیسموت

News Discuss 
بنزالکونیوم کلراید همانطور که گفته شد در دسته ی سورفکتانت های کاتیونی قرار دارد و با توجه به ویژگی هایی که مرتبط با حضور آن در دسته ِی سورفکتانت ها است، میتواند به عنوان واسطه ی انتقال فازی مورد استفاده قرار گیرد. بنزالکونیوم کلراید نیز به علت خاصیت سورفکتانت https://daltonhpwb963074.blogdosaga.com/11493005/بنزالکونیوم-کلراید-خرید-بنزالکونیوم-کلراید-برای-ضدعفونی-کننده-شرکت-بیسموت

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story