1

مالک شهر فرش کیست؟

News Discuss 
فکر نمیکنی قضیه اهمیتی هم داشته؟ این قضیه در اواسط شهر محرم الحرام هزار و صد و چهل هجری واقع شد. حقیقت احوال او اینکه: مومی الیه شخصی بود از طایفه کرانی، در سنه هزار و صد و سی و هفت هجری از خلیلآباد بختیاری منبعث شده، ادعای شاهزادگی، http://emilio2t7yi.blogripley.com/10956557/شهر-فرش-سرافراز-از-آزمونی-سخت-اخبار-رسمی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story