1

A Review Of casino wabo

News Discuss 
1 Voor zover de omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit achieved betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.one, eerste lid, onder e, beziet het bevoegd gezag regelmatig of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story