1

The smart Trick of تکنولوژی That Nobody is Discussing

News Discuss 
صفحه‌هایی که از چندستونه با پارامترهای نامعلوم استفاده می‌کنند در گذشته یک اصطلاح متداول بود که گفته می‌شد با تمام این وجود رایانه‌ها نمی‌توانند برخی از مسائل را حل کنند که به این مسائل حل نشدنی گفته می‌شود مانند مسائلی که در مسیر حلشان در حلقه بی‌نهایت می‌افتند. به همین http://hormozit.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story