1

ساخت روابط با قطعات لباسشویی

News Discuss 
فرمانهای صوتی برای اتومبیلها، طبق گزارش CNET، باید به راننده این امکان را بدهد که فرمانها را صادر کند بدون اینکه حواسش پرت شود. رابط کاربری صوتی (VUI) تعامل انسان با رایانهها را از طریق گفتار ممکن میسازد، با استفاده از تشخیص گفتار برای درک فرمانهای گفتاری و پاسخ https://kameronzm1g3.weblogco.com/18320683/حقیقت-درباره-دلایل-خرابی-لباسشویی-در-سه-دقیقه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story